Az iskola rövid története

Az iskola 1987-ben nyitotta meg kapuit. A magyar-spanyol kéttannyelvű oktatás 1988-ban 72 diákkal, két csoportban indult. A következő tanévtől kezdve a két tanítási nyelvű csoportok száma egyre nőtt, míg 1999-ben a gimnázium áttért a teljes kéttannyelvű képzésre. Jelenleg évfolyamonként 3 osztályban, összesen 15 csoportban a diákok matematikát, fizikát, történelmet és földrajzot tanulnak magyarul és spanyolul. Ma már az iskola hivatkozási alap más magyarországi nagyvárosoknak is, ahol a kéttannyelvű képzési programhoz kívánnak csatlakozni. A gimnáziumban naponta ötszázan két nyelven beszélgetnek és tanulnak, megfelelve ily módon a jelenkori társadalom legnagyobb kihívásának.

A spanyol Oktatási Minisztériummal folyamatos a munkakapcsolat: a gimnáziumban hat spanyol anyanyelvű tanár oktat, az iskola rendszeres anyagi támogatást kap az oktatási anyag beszerzésére, részt vesz a "Tragaluz" elnevezésű színházi projektben, színházi találkozókat szervez, és csatlakozott a Comenius európai uniós programhoz is. A középiskolai kétszintű érettségi programban szereplő elméleti tárgyakból emelt szintű képzés folyik, a magyar Oktatási Minisztérium új alaptantervének megfelelően.

 

1. Az iskola rövid története, arculata és képzési kínálata

Az iskola ünnepélyes átadására 1987. augusztus 31-én került sor. Az építkezés fővárosi beruházásként valósult meg. Az épületben az oktatás szempontjából az akkor legkorszerűbbnek tartott kabinetrendszerű elrendezés valósult meg. Ugyanakkor az épület alkalmas bizonyos közművelődési feladatok ellátására is (bálok, kiállítások, hangversenyek rendezése).
A kéttannyelvű oktatás legújabb kori története Magyarországon iskolánkkal egyidős. Gimnáziumunkban, az ország hosszú ideig egyetlen magyar-spanyol két tanítási nyelvű középiskolájában az 1988/89-es tanévben 72 tanulóval kezdődött meg az ötéves gimnáziumi képzés. A nyelvi előkészítő (9.) évfolyamon azóta is 12 fős csoportbontásban tanítjuk a spanyol nyelvet, amelynek eredményeként a tanulók elsajátítják a köznyelv mellett a szakszókincset is, olyan szinten, hogy a gimnáziumi első (10.) évfolyamtól kezdve az előírt tantárgyakat is képesek spanyolul tanulni: ezek a történelem, földrajz, matematika, fizika. Mivel a spanyol nyelviskolai oktatása hazánkban nem rendelkezik olyan tradícióval, mint az angol, a német vagy a francia, és mivel oktatása sem széleskörű az általános iskolákban, a komolyabb alapozás érdekében az osztálylétszám hármas csoportbontás indokolt a 9. évfolyamon (a nyelvi előkészítő osztályban), a 10-13. évfolyamon pedig a spanyol nyelven tanított tantárgyak óráin az osztályt két csoportra bontjuk. A kéttannyelvű irányelveknek megfelelően (a közoktatási törvény 94.§-a, valamint az egyes jogszabályokat módosító OM 8/2001 (III. 9.) rendelet) biztosítjuk, hogy a 10. évfolyamtól a célnyelv és a célnyelvű órák aránya a tanulók kötelező tanítási órájának legalább 35%-át kitegye.
Iskolánkban a spanyolországi vendégtanárok működését kormányközi szerződés biztosítja. A spanyol Oktatási Minisztérium (MEC) ezen túlmenően lehetővé teszi, hogy az előkészítő év legeredményesebb tanulói kéthetes nyári madridi ösztöndíjban részesüljenek.
Az 1998/99-es tanévtől gimnáziumunk fokozatosan áttért a teljes kéttannyelvű képzésre. A 9. évfolyamon három párhuzamos magyar-spanyol kéttannyelvű osztályt indítottunk. Így 2002-től már csak 5 éves képzésű kéttannyelvű osztályok érettségiznek. A 2001/2002-es tanévtől beáll a stabil 15 osztályos létszám.
Gimnáziumunk több mint 10 éves működése alatt természetesen kialakultak hagyományaink. Az értékes kezdeményezések maradandónak bizonyultak, s máig az iskolai diákéletet színesítik. Ilyenek a Károlyi-napok és annak részeként a "Nem középiskolás fokon" előadás-sorozat, a magyar és spanyol nyelvű szavalóverseny, a diákszínpad és a spanyol nyelvű színházi találkozó, a jótékonysági est, az öregdiák találkozó és még számos rendezvény, verseny, vetélkedő. Közösségalakító szerepe miatt is fontos a spanyol diákszínjátszás, mert tanulóink a nyelv közvetítésével egy másik kultúrát képesek integrálni. Ezen színházi találkozók alkalmával előadásaikat határainkon túl is bemutathatják.
Énekkarosaink évről évre sikeresen szerepelnek a hazai minősítő hangversenyeken, nemzetközi kórusversenyeken (Budapest, Olaszország), továbbá külföldi utakon is részt vesznek. Nagy elismerést arattak például tenerifei és portugáliai hangversenykörútjukon.
1996 szeptemberében nagy megtiszteltetésben volt részünk, amikor is a magyarországi látogatáson résztvevő spanyol királyi párt üdvözölhettük iskolánkban. Ez a számunkra oly fontos látogatás azt is jelezte, hogy a spanyol nagykövetség folyamatosan figyelemmel kíséri munkánkat, és mind a spanyol nyelv oktatásában elért eredményeinket, mind kulturális tevékenységünket méltányolja, és nagyra értékeli.