Az iskola tantestülete
2017/2018


Névsor szak
1 Abad Acedo, María Teresa spanyol
2 Ascarzané Papp Zsuzsanna          spanyol - történelem - orosz
3 Bekker László                              angol
4 Boda Benjamin Gábor                      spanyol - történelem
5 Bognárné Erdős Eszter spanyol
6 Cabello Bola, José spanyol
7 Dr. Bárdosné Páhy Judit matematika - informatika
8 Dr. Cselik Ágnes                           spanyol - magyar
9 Dr. Csinády Judit angol
10 Fekete Józsefné                          spanyol - történelem - orosz
11 File Gabriella                         magyar
12 Gável-Novák Andrea                       spanyol
13 Gómez González, Paula spanyol
14 Hajdu Eszter testnevelés
15 Hámori Levente                       testnevelés
16 Harcsa Edit matematika - informatika
17 Hári Andrea magyar - orosz
18 Hujber Szabolcs                     magyar
19 Juhász Rita spanyol
20 Káldi-Szabó Andrea spanyol
21 Kardkovács Szilvia spanyol - történelem
22 Kiss Dániel spanyol
23
Kiss Anna Edit
spanyol - magyar
24 Kiss Gabriella angol
25 Kleinné Szőke-Lovas Edit       magyar-filozófia
26 Kovácsi Zsolt                           matematika - földrajz
27 Ládonyi Gabriella spanyol
28 Lafkó Henriette                       biológia - kémia
29 Marics István informatika, ének-zene
30
Melegh Szabolcs                      történelem
31 Novákné Koncsek Magdolna  spanyol - magyar
32 Pataki Marianna                     művészettörténet
33 Pénzes Emőke                         spanyol-történelem
34 Pérez Arqués, Juan Carlos spanyol
35 Pisón Viguera María del Carmen matematika
36 Puentes de la Muñoza, Julio fizika
37 Ress Tünde               spanyol
38 Rozsovits Ildikó pszihológus
39 Sánchez Repullo Daniel matematika
40
Santos Simón, Inmaculada földrajz
41 Sobotkáné Fábián Éva testnevelés
42 Sólyom László                     biológia
43 Somlyó Endre spanyol
44 Szabó Andrea                       angol - orosz
45 Szabó-Bakos Andrea           spanyol - portugál
46 Szabó István                        matematika - technika
47 Szende Tamás Miklósné Debreczeni Zsuzsanna  matematika - fizika - technika - spanyol
48 Vámosné Polyák Krisztina  magyar - orosz
49
Varga Judit
testnevelés
50
Varga Mónika                    spanyol - portugál - francia
51
Vass Vanda                         spanyol - angol
52 Vasváry Viktor spanyol - történelem
53 Vitéz Ottó                          rajz - média
54 Zándokiné Józsa Erzsébet                  német - orosz        
55 Zolnay Fruzsina Lili                   spanyol