KIEMELKEDŐEN TELJESÍTETTEK
 

          
A Kispesti Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium 2014-ben elhunyt történelemtanára,
Dr. Fodor Judit
kimagasló pedagógusi munkája emlékére a tanárnő családja és a gimnázium tantestülete Fodor Judit Emlékdíj megalapításáról döntött.

Az Emlékdíjat a gimnázium történelem munkaközösségének döntése alapján minden tanévben az a végzős diák kapja, aki történelem tantárgyból a legjobb teljesítményt nyújtotta.
Az Emlékdíjjal jutalmazott diák emléklapot kap, valamint egyszeri 20 000 Forint ösztöndíjban részesül.

Az Emlékdíj minden tanévben a tavaszi ballagás alkalmával kerül átadásra. Mivel 2016-ban ez már nem lehetséges, ezért a 2015/16-os tanév Emlékdíját kivételesen a 2016/17-es tanévnyitó ünnepségen veszi át az arra érdemesnek talált tanuló.

Budapest, 2016. június 2.

A gimnázium képviseletében:                                                                                        a család képviseletében:
Dr. Cselik Ágnes                                                                                                Dr. Pollmann Ferenc
                  igazgató

Iskolánk első igazgatója - Lénárt István - 1991-ben az iskola növendékeinek és tanárainak erkölcsi elismerésére kizárólag az iskolához kötődő helyi kitüntetési formát alapított: A Károlyi Mihály Magyar- Spanyol Tannyelvű Gimnázium Emléklapja elnevezéssel.
Évente legfeljebb két emléklap kerülhet átadásra.

Az emléklap adományozásának rendje és feltétele:

A. ) Az a pedagógus részesülhet kitüntetésben, aki:

- a nevelőtestület közmegbecsülését élvezi, annak elismert tagja;
- a munkaközösség és az ellenőrzésre jogosultak véleménye szerint kiemelkedő szakmai munkát végez;
- az ifjúság nevelésében szaktárgyai tanítása mellett fontos feladatokat vállal; legalább négy évig osztályfőnök, illetve az iskolai nevelés valamely területének felelőse;
- legalább az öt éve az iskola főállású pedagógusa.

B.) Évente az a IV. évfolyamos (esetleg III. évfolyamos ) tanuló részesülhet kitüntetésben, akinek az adományozás évében:

- tanulmányi eredménye elméleti tárgyakból többségében jeles, de a többi sem rosszabb jó osztályzatnál,
- magatartása és szorgalma példás ( gimnáziumi tanulmányai alatt nem volt jó osztályzatnál rosszabb,)
- valamilyen tevékenységében az iskola jó hírnevét erősítő kiemelkedő eredményt ért el, illetve ezzel egyenértékű, ha gimnáziumi tanulmányai folyamán rendszeresen kiemelkedően munkálkodott az iskola közösségéért.
 

Eddigi kitüntetettek:
Tanév
Tanár
Diák
 Osztály
1990/1991

Darvassy Zsuzsanna

Török Roland

IV.A
1991/1992

Kissné Szabó Edit

Rácz Orsolya

III.B
1992/1993

Szabó István

Pecsuk Ottó

IV.C
1993/1994

Gergelyi Ágnes

Malicskó László

IV.B
1994/1995

dr. Csepeli Béláné

Hunka Krisztina

IV.C
1995/1996

Matula Ilona

Szabó Márta

IV.A
1996/1997

Pénzes Emőke

Cseh Nikoletta

IV.A
1997/1998

Garics Margit

Ládonyi Gabriella

IV.A
1998/1999

Novákné Koncsek Magdolna

Mihola Réka

IV.A
1999/2000

Bekker László

Lajkó István

III.B
2000/2001

Szende Tamásné

Csutak Emese

IV.A
2001/2002

Kissné Szabó Edit

Krajcsovics Zsuzsa

IV.B
2002/2003

Bátki Piroska

Hegedűs Anita

IV.C
2003/2004

Kovácsi Zsolt

Farkas Vajk

IV.A
2004/2005

Ascarzáné Papp Zsuzsa

Horváthy Nikoletta

IV.A
2005/2006

Pénzes Emőke

Bouandel Doraya

IV.A
2006/2007

Horváth Ildikó

Bakondi Bence

IV.B
2007/2008

Gergelyi Ágnes

Tarnai Dóra

IV.C
2008/2009

Varga Mónika

Zatik Dóra

IV.A
2009/2010

Kovácsi Zsolt

Novák Andrea

IV.A
2010/2011

Varga Judit

Való Melinda

IV.A
2011/2012

Bognárné Erdős Eszter

Ványa Bertalan Dávid

IV.A
2012/2013

Gergelyi Ágnes

Hornyák Dóra

IV.A
2013/2014   Vámosné Polyák Krisztina   Havas Melinda 13.C
2014/2015   Novákné Koncsek Magdolna   Mazzag Dóra 13.A
2015/2016   Bisz Anna Emőke   Kígyós György Soma 13.A